با ما همراه باشید

درباره نرم‌خبر

«نرم‌خبر» از ادبیات تازه سخن به میان می‌آورد، تجزیه و تحلیل می‌کند، راه‌حل پیشنهاد می‌دهد، آلترناتیو پیشنهاد می‌کند، از ضرورت تغییر می‌گوید و در نهایت جور دیگری نوشته می‌شود تا ضمن اطلاع‌رسانی، جذاب و سرگرم‌‌کننده هم باشد.

اخبار بیشتر

مطالب بیشتر