هرچند مدیران و مسئولان این حوزه بر این باور هستند که این اثر تاریخی باوجود شهرت جهانی که " />

ساخت قالب

 

هرچند مدیران و مسئولان این حوزه بر این باور هستند که این اثر تاریخی باوجود شهرت جهانی که برخوردار است، در وضع نامطلوب به سر می‌برد و احیای آن‌هم برای ثبت موقت در فهرست میراث جهانی، نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی و تخصیص اعتبار است، چرا برای احیای کامل و ثبت جهانی آن امروز و فردا می‌شود، بماند!

ثبت جهانی رصدخانه مراغه؛ وعده‌ای که فراموش‌شده!

از سوی دیگر، هرچند برای پویاسازی بافت‌های تاریخی و به‌خصوص بهبود جایگاه بین‌المللی فرهنگی و هنری این شهرستان در سال‌های اخیر قدم‌های مثبت روبه‌جلو برداشته‌شده که ازجمله دیگر این اقدامات به‌غیراز ثبت جهانی رصدخانه مراغه؛ حفظ و احیاء برج مقبره‌های تاریخی و به‌عبارت‌دیگر مطالعه و آماده‌سازی ۴ گنبد منحصربه‌فرد شهرستان مراغه برای ثبت در میراث جهانی است که به نظر می‌آید با توجه به ظرفیت‌های که این شهرستان در حوزه‌های مختلفی چون صنعت گردشگری، تاریخی، طبیعی، فرهنگی و هنری دارد، این اقدامات صورت گرفته شایسته و درخور شأن مردم این خطه نباشد.

در این میان آنچه مشخص است این‌که هرچند در برنامه‌های راهبردی توسعه صنعت گردشگری این شهرستان، به ساماندهی و تأمین زیرساخت‌های جذب گردشگر و بهره‌گیری از تنوع جاذبه‌های گردشگری اعم از تاریخی، تفریحی و طبیعت‌گردی به‌منظور توسعه گردشگری به‌عنوان یکی از محورهای توسعه این شهرستان تأکید شده، اما برای تحقق این اهداف اجرای سیاست‌های اجرایی دیگر همچون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حفظ و احیاء جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات گردشگری، توسعه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی منطقه، ایجــاد زیرساخت‌های گردشــگری، معرفی منابع متنوع فرهنگی، تاریخی و طبیعی و … ضروری است.

ثبت جهانی رصدخانه مراغه؛ از سراب تا واقعیت

البته اهمیت و نقش جاذبه‌های تاریخی گردشگری این شهرستان، نباید باعث غفلت از سایر ابعاد آن، به‌ویژه ظرفیـت بالقوه توریسـم هنـری و فرهنگـی شود؛ بنابراین با توجه به زمینه‌های مناسب توسعه صنعت گردشگری در شهرستان مراغه و نیز اهمیت روزافزون این صنعت در توسعه و آبادانی هر منطقه، بررسی چالش‌ها و راهبردهای توسعه این صنعت با توجه به ظرفیت‌های آن مناطق امری اجتناب‌ناپذیر است.

افزون بر آنچه گفته شد، فعالیت‌های توسعه صنعت گردشگری در هر کشور و منطقه‌ای تا حدود زیادی به ایجاد موانع زیر بنایی، زیرساخت‌ها، اطلاع‌رسانی، هماهنگی دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط، سرمایه‌گذاری، گسترش ترابری و … بستگی دارد و در این میان سیاست‌های اجرایی دولت که در رأس آن‌ها مدیران و مسوولان متولی نقش تعیین‌کننده‌ای بر توسعه صنعت گردشگری و عدم توسعه آن دارد.

از مهم‌ترین عوامل دولتی که در این راستا می‌تواند تأثیرگذار باشد، می‌توان به روشن نبودن راهبردها و سیاست‌های گردشگری، نبود یک برنامه جامع و استراتژیک، اقدامات سلیقه‌ای، حمایت ناکافی دولت از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تصدی‌گری دولت اشاره کرد که با توجه به شواهد موجود اجرای این سیاست‌ها در شهرستان‌ها بیش از هر مناطق دیگر به چشم می‌خورد.

رصدخانه مراغه نامی آشنا؛ اما غریب برای جهانیان

از سوی دیگر، حال این پرسش مطرح می‌شود که شهرستان مراغه به علت واقع‌شدن در کانـون آثـار ثبـت جهانـی شـمال غرب کشـور و به‌خصوص بااین‌همه ظرفیت تاریخی، فرهنگی، معنوی و طبیعی که از آن نام‌برده می‌شود، در آینده نزدیک مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه چه برنامه‌ای برای ثبت جهانی رصدخانه و چهار گنبد این شهرستان در نظر دارند، آیا در این زمینه زیرساخت‌های لازم و امکانات زیربنایی برای شهرستان مراغه فراهم‌شده و یا باید منتظر این زیرساخت‌ها شد.

بی‌شک؛ شهرســتان مراغه به خاطر قرار گرفتن در دامنـه سرسـبز و خـوش آب‌وهوای سـهند و به‌ویژه بــه لحــاظ ســابقه کهــن و تاریخــی دارای پتانسیل‌های بســیاری بــرای سرمایه‌گذاری و جــذب گردشــگر است که نمونه بارز آن وجود رصدخانه مراغه که بزرگ‌ترین رصدخانه جهان در دوره قبل از اختراع تلسکوپ است که این رصدخانه در سال ۶۵۷ به دستور هلاکوخان نوه چنگیز خان مغول زیر نظر خواجه نصیر طوسی روی تپه‌ای در غرب این شهرستان بناشده که گفته می‌شود، ساخت این بنا ۱۵ سال طول کشیده است.

جاذبه‌های گردشگری مراغه، جامانده از قافله جهانی

از جمله جاذبه‌های تاریخــی و گردشـگری دیگر این شهرسـتان می‌توان به گنبـد سـرخ، گنبـد غفاریـه، برج‌های مـدور و کبـود، مقبـره آقـالار (مـوزه سنگ‌نگاره‌ها)، مقبـره اوحـدی و مـوزه مراغـه، معبـد مهـر ورجـوی، مسـاجد چوبـی مراغـه، غـار هامپوئیـل (غـار کبوتـر)، کلیسـای هوانـس، حمام هـای تاریخـی، سـراهای تاریخـی، دهکده توریسـتی، سـد علویان، مسـیر سرسـبز رودخانــه صوفی چــای و ســد علویــان، امــامزاده ســید ابراهیــم چــکان، دامنه هــای سرسـبز سـهند، آب هـای معدنـی (سـاری سـو، ایسـتس سـو، شـور سـو، قـره پالچـوق) و … اشاره کرد.

در فرجام سخن به اهمیت ثبت جهانی رصدخانه مراغه که از آثار مهم تاریخی و از یادگارهای علمی و فلکی خواجه‌نصیرالدین طوسی است، می‌پردازیم که ایـن مجموعـه عظیـم علمـی، فرهنگـی نجـوم در زمـان خودمحور و مرکـز توجـه علـوم بسـیاری قـرار داشـته و دانشـمندان زیـادی را در خـود جای‌داده بـود کـه از آن میـان بـه اسـتاد حکمـت علامـه بـزرگ حلـی، همچنیـن علامـه قطب‌الدین شـیرازی، سـموئل بـن یحیـی مغربـی و بسـیاری دیگـر را می‌توان نـام بـرد.

رصدخانـه مراغـه بـه دلیـل برخـورداری از مهندسـین زبـده رصـدی، بسـیار مجهـز بـوده تـا آنجـا کـه سـیصد سـال پـس از سـاخت، در هیـچ جـای دنیـا رصدخانه‌ای مجهزتـر از رصدخانـه مراغــه ســاخته نشــد، به‌طوری‌که جــدول رصــدی کــه در رصدخانــه مراغــه تهیه‌شده اســت، جــزء کامل‌ترین و دقیق‌ترین جدول‌هایی اســت کــه تاکنــون نوشته‌شده و در دانشگاه‌های بــزرگ و معتبــر جهــان تدریــس می‌شود.

 

* نگارنده: موسی کاظم‌زاده

منبع: http://www.farsnews.com/13960529000200


گزارشگر : ناصر دبیر کد خبر : 1200 ساعت : ۰۶:۰۴:۰۱ تاریخ : دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آخرین اخبار
نرم TV
رادیو نرم
با مطبوعات جهان
کیوسک مطبوعات ایران
کیوسک مطبوعات محلی


کلیه حقوق این سایت متعلق به نرم خبر می باشد. انتشار اخبار با ذکر منبع بلا مانع می باشد.